Ring

Ringi moodustab ringjoone sees olev tasandi osa koos ringjoonega.

Ringjoone kõik punktid asuvad ühel ja samal tasandil ning on
ringjoone keskpunktist
võrdsel kaugusel.

Ühendades ringjoone keskpunkti O ja ringjoone mistahes punkti A,
saame ringi raadiuse (r).

Kui ühendame ringjoone kaks punkti sirglõiguga, mis läbib ringi keskpunkti,
saame ringjoone diameetri (d).

Ringjoone raadius ja diameeter on ühtlasi ringi raadius ja diameeter.

ring

Ringjoone mistahes kaks punkti jaotavad ringjoone kaheks kaareks ( - kaar KL).


Teemaga seotud mõisteid: ringi pindala, ringjoon.