Sümmeetrilised kujundid

Sümmeetria on terviku kooskõlaline asetus mõlemal pool sirget, keskpunkti või tasandit.

Looduses on sümmeetria elusolendi osade korrapärasus mingite mõtteliste telgede või tasandite suhtes.

Matemaatikas on sümmeetria kujundi omadus teisenduda iseendaks kolmel viisil:

  1. peegeldus punktist (sümmeetriakeskpunktist),
  2. peegeldus sirgest (sümmeetriateljest),
  3. peegeldus tasandist (sümmeetriatasandist).

6. klassis tutvutakse lähemalt peegeldusega sirgest.


Teemaga seotud mõisteid: peegeldustelg, sirge.