Sirge

sirge

Sirglõigu pikendamisel üle mõlema otspunkti saame sirge. Sirge pikkust ei ole võimalik mõõta, sest sirglõiku võib pikendada üle mõlema otspunkti lõpmatult kaugele. Läbi kahe punkti saame joonestada ainult ühe sirge.

Joonisel olevaid sirgeid tähistame: sirge AB ning sirge a. Sirget ja lõiku eristame eelneva sõnaga, näiteks sirge AB ja lõik AB.


Teemaga seotud mõisteid: sirglõik ehk lõik, geomeetrilised kujundid.