Arvude kümnendsüsteem

Kümnendsüsteem on positsiooniline arvusüsteem, milles iga numbri tähendus oleneb tema asukohast (positsioonist) arvus. Liikudes vasakult paremale tähistab iga number eelmisest 10 korda väiksemaid ühikuid.

Näide.
Arvus 452

number 4 tähistab nelja sajalist,
number 5 tähistab viit kümnelist ja
number 2 tähistab kahte ühelist.

Üks ja sama number võib tähistada erinevat arvu. Arvus 353 on 3 sajalist, 5 kümnelist ja 3 ühelist.


Teemaga seotud mõisteid: arvu järgud, arvu klassid, järguühik.