Ruudu pindala

ruut

Pindala suurus näitab, mitu ühikruutu katavad kujundi.

S = a2
S - ruudu pindala
a - ruudu külje pikkus

pindala = külje pikkus · külje pikkus

Näide.
Leiame ruudu pindala, kui ruudu külje pikkus a = 6 cm.
S = 62 = 6 · 6 = 36 (cm2)
Vastus. Ruudu pindala on 36 cm2.


Teemaga seotud mõisteid: ruut, ruudu ümbermõõt.