Ruudu ümbermõõt

ruut

P = 4a
P - ruudu ümbermõõt,
a - ruudu külje pikkus.

ümbermõõt = 4 · külje pikkus

Näide.
Leiame ruudu ümbermõõdu, kui ruudu külg a = 6 cm.
P = 4 · 6 = 24 (cm)
Vastus. Ruudu ümbermõõt on 24 cm.


Teemaga seotud mõisteid: ruut, ruudu pindala.