Ruut

ruut

Ruuduks nimetatakse võrdsete külgedega ristkülikut.
Ruut on kinnine murdjoon, mis koosneb neljast ühepikkusest lülist.
Ruudul on neli tippu.
Ruudu kõik küljed on võrdse pikkusega.
Ruudu kõik nurgad on täisnurgad, s.o 90o.


Teemaga seotud mõisteid: ristkülik, täisnurk, ruudu pindala, ruudu ümbermõõt.