Arvu tegurid

Kõik arvud, millega antud arv jagub, on selle arvu tegurid. Arvu tegurid on ühtlasi ka arvu jagajad.

Näide.

Arvu 10 tegurid on 1, 2, 5 ja 10, sest arv 10 jagub nende arvudega.
10 : 1 = 10
10 : 2 = 5
10 : 5 = 2
10 : 10 = 1

Arvu tegureid, mis on algarvud, nimetatakse selle arvu algteguriteks. Arvu 10 algtegurid on 2 ja 5, sest need arvu 10 tegurid ning lisaks ka algarvud.

Antud arvu algtegurite leidmiseks jagame selle arvu kõige väiksema algarvuga, millega arv jagub. Saadud arvu jagame omakorda kõige väiksema algarvuga, millega arv jagub jne.

Näited.

Leiame arvu 10 algtegurid.

Leiame arvu 8 algtegurid.


Teemaga seotud mõisteid: jaguvus, jaguvuse tunnused, algarvud, kordarvud, arvu kordsed, suurim ühistegur.