Risttahukas

risttahukas

Risttahukas on ruumiline kujund ehk keha.
Risttahuka tahkudeks on ristkülikud.
Risttahuka vastastahud on võrdsed.

Joonisel
a - risttahuka pikkus
b - risttahuka laius
c - risttahuka kõrgus


Teemaga seotud mõisteid: ristkülik, risttahuka pindala, risttahuka pinnalaotus, risttahuka ruumala, geomeetrilised kujundid.