Ajaühikute liitmine

Ajaühikute liitmisel liidetakse tunnid tundidega ja minutid minutitega.

Näide 1.

60 minutit on 1 tund.

Näide 2.


Teemaga seotud mõisteid: aeg, ajamõõdud, sekund, minut, tund, ajavahemike arvutamine.