Ajamõõdud

Aja mõõtmisel on põhiühik sekund.

nimetus lühend seos teiste ühikutega
sekund s 1 s = 1 s
minut min 1 min = 60 s
tund h 1 h = 60 min = 3600 s

NB! Ühik on kindel suurus, näiteks kuu ei ole ajaühik, vaid ajavahemik, sest kuud on erinevate pikkustega.
Aja mõõtmisel kasutatakse ka järgmisi ajaühikuid ja ajavahemikke.

nimetus seos teiste ajaühikute ja ajavahemikega
ööpäev 1 ööpäev = 24 tundi
nädal 1 nädal = 7 ööpäeva
kuu ühes kuus on 28, 29, 30 või 31 ööpäeva
aasta 1 aasta = 12 kuud
sajand 1 sajand = 100 aastat

Teemaga seotud mõisteid: sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand, aeg, ajaühikute teisendamine, ajaühikute liitmine, ajavahemike arvutamine.