Arvu ruut ja kuup

Arvu ruut

Arvu kuup

ruut kuup

Näide 1.
Arvu 5 ruut on 25,
sest 52 = 5 · 5 = 25.

Näide 2.
Arvu 5 kuup on 125,
sest 53 = 5 · 5 · 5 = 125.


Teemaga seotud mõisteid: arv ja number, ruut, ruudu pindala, kuup, kuubi ruumala.