Kolmnurkne püstprisma

kolmnurkne püstprisma

Kolmnurkne püstprisma on piiratud kolme ristküliku ja kahe võrdse kolmnurgaga.

Kolmnurgad on püstprisma põhitahud.

Kolmnurkade külgi nimetatakse püstprisma põhiservadeks.

Ristkülikud on püstprisma külgtahud.

Ristkülikute ühiseid servi nimetatakse püstprisma külgservadeks.

Joonisel kujutatud püstprismat tähistatakse püstprisma ABCDEF.
Põhitahud on kolmnurgad ABC ja DEF.
Külgtahud on ristkülikud ABED, BCFE ja ACFD.
Põhiservad on lõigud AB, BC, AC, DE, EF ja DF.
Külgservad on lõigud AD, BE ja CF.
Kolmnurkne püstprisma on ruumiline kujund ehk keha, sest tema kõik punktid ei asu samal tasandil.


Teemaga seotud mõisteid: püstprisma, kolmnurkse püstprisma pindala, kolmnurkse püstprisma ruumala, kolmnurk, ristkülik, geomeetrilised kujundid.