Arv järguühikute kordsete summana

Arvu saab esitada järguühikute kordsete summana.

Näide.


Teemaga seotud mõisteid: arvude kümnendsüsteem, järguühik, järguühiku kordne, arvu järgud, arvu klassid.