Arvutamise seadused

  1. Liitmise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)
  2. Liitmise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)
  3. Korrutamise vahetuvusseadus (kommutatiivsuse seadus)
  4. Korrutamise ühenduvusseadus (assotsiatiivsuse seadus)
  5. Korrutamise jaotuvusseadus (distributiivsuse seadus)
  6. Korrutise jagamise seadus
  7. Summa jagamise seadus
  8. Jagatise põhiomadus

Teemaga seotud mõisteid: tehete omadused.